اطلاعات پایه

ارگ جدید

  • تهیه کننده


ارائه سرویسهای مخابراتی و اطلاع رسانی ، طراحی و اجرای شبکه یکپارچه اطلاع رسانی اختصاصی (Corporate Data Network): (CDN) ، اجرای اکثر پروژه های مخابراتی ، طراحی و اجرای شبکه های بیسیم عملیاتی(Mission Critical)

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران